DB24 Arkitektur

Gör rätt saker rätt

Arkitektur för automatiserad drift och effektiviseringsvinster

Installation & Konfigurering

DB24 ger extremt litet avtryck i din driftmiljö, och drar minimalt med resurser. Ingen behöver skickas på utbildning och företaget behöver inte ny hårdvara. DB24 ger dig en enkel installation av upp till 1 000 databaser dag ett, med och konfigurering och preliminär driftstart dag två. Inga binärer, agenter eller externa scriptspråk används. Från första minuten levererar DB24 automatisering och effektiv databasdrift. Det kan kännas som magi, men är svensk teknologi i framkant.

Datasäkerhet

Äntligen spårbarhet! DB24 skapar spårbarhet och säkerhet för all data i såväl databasproduktion som för säkerhetskopiering. Allt syftar till att tjäna din organisation och verksamhet genom att förhindra olyckor, systemstopp och ineffektiv resursanvändning. Vi på DB24 vill ge verksamhets- och teknikansvariga maximal kontroll och stabilitet på databasdriften för sinnesfrid. Medan andra system på sin höjd larmar, så både monitorerar och åtgärdar DB24 saken istället. På så sätt förhindrar vi att problem ens uppstår. Vi har även tänkt på dig som jobbar i frontlinjen, så oavsett om tex. ett fel uppstod mitt i natten, ser DB24 till att backuperna blir gjorda.

Operativ stabilitetshantering

Stabilitet är skillnaden som gör skillnaden. Genom automatisering av er databasdrift, minimerar DB24 mänsklig påverkan. Som alltid, ger automatisering positiva effekter i form av minimering av risk, förbättrad stabilitet och högre kvalitet i produktionen. Genom att alla dagliga uppgifter åtgärdas, loggas och bevakas dygnet runt, så är inga bekymmer inga bekymmer. Verksamhetsansvariga kan vara trygg i att verksamheten går som klockan och tekniskt ansvariga får lediga kvällar och helger. DB24 ger dig en pålitlig, robust och framtidssäker databasdrift. Vilken känsla.

Diagnostik

För dig som tekniker finns diagnostik i form av löpande loggning av viktiga nyckelvärden och prestandaloggar. Inget blir akut längre, eftersom DB24 redan har loggat allt väsentligt åt dig över tid. Du kan göra det du är bäst på - att ta systemet vidare till nästa nivå, baserat på fakta! Denna modul är på många sätt systemets EKG på steroider. Inget mer gissande.

Teknikerns verktygslåda

När verksamhetens interna tekniska expertis behöver ta itu med komplex problemlösning, har DB24 en växande verktygslåda till hjälp. Inget blir akut längre och vi kan kan därför fokusera på att lära av gårdagen, agera idag och förbättra för framtiden. Vi på DB24 menar att AI mycket väl kan stå för Automatiserad Intelligens, Assisterande Intelligens och Amplifierande Intelligens. Jobba med smarta verktyg från DB24.

Rapportering

DB24 hjälper företaget att förstå sin databasinfrastruktur, ger möjlighet att göra smartare val och i slutändan ge ekonomiska fördelar. Förvandla möjliga stora problem till stora möjliga besparingar. Låt DB24 frigöra arbetstid till nya möjligheter i verksamheten samtidigt som IT-kostnaden blir upp till 60% lägre till förmån för andra nödvändiga IT investeringar.

DB24 Arkitektur

När vi designar och bygger DB24 har vi stort fokus på att lämna så litet avtryck i våra kunders miljö som möjligt. Vi är lite extra stolta över resultatet, då vår produkts footprint är nära nog obefintlig. Vi har antagit utmaningen och byggt all automation helt inom SQL Server-produkten,  vilket skapat en automatiseringsprodukt som håller sig till Microsoft Best Practice.

1. DB24 Engine är automationslagret, arbetshästen som dygnet runt, året runt säkrar och övervakar dina databaser.

2. DB24 Active Center är den centrala samordningspunkten för DB24 i er miljö. Här görs smart installation, konfiguration och uppdatering av DB24 i er miljö. DB24 Active Center sammanställer dessutom in all drift- och rapportdata från de lokala DB24 Engine-databaserna.

3. DB24 Collector är vår datainsamlingsmotor som förser DB24 Portal med värdefull information. Kommunikationen är krypterad end-to-end.

4. DB24 Portal är ditt främsta verktyg för information om hur databaserna mår och fungerar. Här kan du informera dig om databasleveransens kvalitet, skaffa beslutsunderlag för investeringar och insikter för att kunna optimera datableveransen till hela organisationen. All datakommunikation är säkrad med stark end-to-end-kryptering och rigorös användarsäkerhet.

Dashboard för hela din databasmiljö

DB24 ger full kontroll över din SQL miljö. Kontrollpanelen visualiserar dina databasers status i aggregerat format. Detta förbättrar synligheten att förstå,  förbättra och hantera dina SQL-servrar. Du kan ta reda på flaskhalsar och förbättringsområden, undvika överraskningar i kapacitet eller prestanda

TOP